Manipulatorji in ostale linijske rešitve

Manipulatorji, dvigovanje in transport

Manipulatorji se v avtomatizaciji uporabljajo za manipulacijo materiala, izdelkov ali polizdelkov brez uporabe človeške delovne sile ali za zmanjšanje uporabe človeške sile. Manipulatorji so lahko 1- ali več-osni (gibanje materiala v večjih ravninah oz. smereh). Osi lahko opravljajo linearne gibe ali gibe v obliki krožnega loka (zasuka ali vrtenja) ali, če je takšna zahteva, tudi po določeni krivulji. Sodobni industrijski roboti so najkompleksnejša oblika manipulatorjev, vendar v določenih primerih tudi ti ne zadostijo potrebo po specifični manipulaciji in se zato pojavi potreba po namenskem manipulatorju.

Najpogostejše aplikacije so:
– nalaganje/razlaganje izdelkov oz. materiala,
– strega strojev – jemanje izdelkov iz stroja ali vlaganje v stroj,
– dvigovanje/spuščanje izdelkov z namenom izvedbe določene operacije,
– zlaganje izdelkov,
– prelaganje izdelkov (npr. iz enega na drug transporter),
– izločevanje izdelkov (kontrolna enota določi izdelek kot nesprejemljiv, manipulator ga iz procesa izloči).

 

Kontaktirajte nas

HIPROJECT d.o.o.
projekti na ključ