Informacije za dobavitelje

V današnjem turbulentno konkurenčnem okolju bomo uspeli le, če bomo uspešno zadovoljili potrebe in želje kupcev. To nam v prvi vrsti uspeva z upravljanjem kakovosti, ki se začne že pri nabavi oziroma pri dobaviteljih. Ta vrednota nas usmerja, da z dobavitelji delujemo kot s poslovnimi partnerji in z njimi dolgoročno sodelujemo. Dolgoročne odnose pa je moč graditi le z obojestranskim zadovoljstvom, medsebojnim zaupanjem in odkritostjo.

Podjetje Hiproject d.o.o. ima certificiran sistem vodenja kakovosti – ISO 9001 in sistem ravnanja z okoljem – ISO 14001. Sistemi vodenja zahtevajo, da naše dobavitelje in podizvajalce seznanimo s dokumentom – »Politika vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem podjetja Hiproject d.o.o.«. Obenem pa tudi pri dobaviteljih spodbujamo inovativnost in pričakujemo ustrezno kakovost ter izvajanje aktivnosti za racionalno rabo energentov in trajnostni razvoj.

Splošni nabavni pogoji 

Politika vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem

Nabava in vodenje projektov

Oseba za stik:
Andraž Ferleš
T +386 40 631 155
E andraz.ferles@hiproject.si