Manipulatori i ostala rješenja proizvodnih linija

Manipulatori, dizanje i transport

U automatizaciji manipulatori se koriste za manipuliranje materijalom, proizvodima ili poluproizvodima bez upotrebe ljudskog rada ili za smanjenje upotrebe ljudskog rada. Manipulatori mogu biti jednoosni ili višeosni (kretanje materijala u više ravnina ili smjerova). Osi mogu izvoditi linearna gibanja ili gibanja u obliku kružnog luka (zakretanje ili rotacija) ili, ako je takav zahtjev, i po određenoj krivulji.

Suvremeni industrijski roboti najsloženiji su oblik manipulatora, no u određenim slučajevima ni oni ne zadovoljavaju potrebu za specifičnom manipulacijom te se stoga nameće potreba za namjenskim manipulatorom.

Najčešće djelatnosti su:

  • Utovar/Istovar proizvoda ili materijala
  • Posluživanje strojeva – uzimanje proizvoda iz stroja ili ubacivanje u stroj
  • Dizanje/spuštanje proizvoda kako bi se izvršila određena operacija
  • Slaganje proizvoda
  • Prijenos proizvoda (npr. s jedne transportne trake na drugu)
  • Eliminacija proizvoda (kontrolna jedinica utvrđuje proizvod kao neprihvatljiv, manipulator ga uklanja iz procesa).

Stupite u kontakt sa nama

HIPROJECT d.o.o.
projekti na ključ