Projekti ključ u ruke

Od projektiranja do konačne realizacije

Projektiranje i izvođenje hardverske i tehnološke opreme provode visokostručni projektanti i izvođači. Brinemo se o provedbi cjelokupnog projekta od ideje do konačne realizacije.

Između ostalog nudimo:

Mehaničko inženjerstvo

 • Projektiranje (3D modeliranje, izrada plana)
 • Procesni dijagrami i proračuni
 • FEM i CFD analize (Ansys)

Elektrotehnika i programiranje 

 • Elektro planovi (E-plan)
 • Sustavi za nadzor i upravljanje (Labview, WINCC)
 • Programiranje (Siemens TIA Portal)

Dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole

 • Izrada potrebnih projekata za opskrbu energentima (struja, plin, zrak, dušik…)
 • IDZ, IDP, DGD, PZI, PID, DZO
 • Sudjelovanje u administrativnim postupcima za ishođenje dozvola
 • Mjerenja buke i ispušnih plinova od strane ovlaštene neovisne ustanove
 • Sudjelovanje na tehničkom pregledu

Stupite u kontakt sa nama

HIPROJECT d.o.o.
projekti na ključ