Informacije za dobavljače

U današnjem turbulentnom konkurentskom okruženju uspjet ćemo jedino ako uspješno zadovoljimo potrebe i želje kupaca. U tome prvenstveno uspijevamo upravljanjem kvalitetom, koje počinje od nabave ili od dobavljača. Ova nas vrijednost usmjerava da s dobavljačima radimo kao s poslovnim partnerima i dugoročno surađujemo s njima. Dugoročni odnosi mogu se graditi samo uz obostranim zadovoljstvom, međusobnim povjerenjem i otvorenost.

Tvrtka Hiproject d.o.o. posjeduje certificirani sustav upravljanja kvalitetom – ISO 9001 i sustav upravljanja okolišem – ISO 14001. Sustavi upravljanja zahtijevaju da svoje dobavljače i podizvođače upoznamo s dokumentom – „Politika upravljanja kvalitetom i okolišem Hiproject d.o.o.“ Istovremeno potičemo i inovativnost dobavljača te očekujemo primjerenu kvalitetu i provedbu aktivnosti za racionalno korištenje energenata i održivi razvoj.

Opči uvjeti  

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

Nabava i upravljanje projektima

Osoba za kontakt:
Andraž Ferleš
T +386 40 631 155
E andraz.ferles@hiproject.si