04/03/2024

Nove poti, novi svetovi, novi izzivi

Koncept trajnostnega razvoja nas uči, da odpiramo nove poti s katerimi prodiramo na tuje trge, predvsem z razvojem novih, naprednih in inovativnih izdelkov, ki ne obremenjujejo okolja ter s procesi, ki sledijo konceptu Industrije 4.0. Kot slovensko podjetje dobro poznamo področje nekdanje Jugoslavije in okolico, predvsem kulturo in poslovne običaje, kar je pri gospodarskem poslovanju lahko velika prednost, zatorej trenutno svojo pozornost in fokus usmerjamo v te trge, v katerih želimo dolgoročno tudi ostati.